Pogoji poslovanja

Pogoji uporabe spletne strani

To spletno mesto (vključno z vsemi dokumenti na katere se nanaša) opisuje pogoje uporabe te spletne strani in povezanih strani in aplikacij (npr. Facebook ...), ki jih vzdržuje 7Sistemov, Alojz Tanko, s.p..

Z uporabo te strani se strinjate z s temi pogoji uporabe, v nasprotnem primeru vas prosimo, da spletno stran zapustite.

1. O nas

Podjetje 7Sistemov, Aloj Tanko, s.o. je registrirano v Sloveniji z matično številko 6059953000. Sedež podjetja je na naslovu Nemška vas 11, 1310 Ribnica, Slovenija. Naša davčna številka je SI15550303.

2. Družbena odgovornost

Ponosni smo na kvaliteto naših izdelkov in s tem kvaliteto naše znamke.

3. Dostop do naše spletne strani

Pridržujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila umaknemo, spremenimo, začasno ukinemo ali prekinemo storitve, ki jih nudimo na naši spletni strani. Ne bomo odgovorni, če iz katerega koli razloga naša stran ni na voljo kadar koli ali v katerem koli obdobju. 

Če izberete ali dobite uporabniško ime, geslo ali kateri koli drug del informacij kot del sistema registracije ali varnostnega postopka, morate takšen podatek obravnavati kot zaupen in ga ne smete razkriti tretji osebi. Ne bomo odgovorni ali odgovorni, neposredno ali posredno, na kakršen koli način za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi ali v zvezi z vašim neizpolnjevanjem tega dela pogojev uporabe. Imamo pravico, da kadar koli onemogočimo katero koli uporabniško ime ali geslo, ki ste ga izbrali, če po našem mnenju niste upoštevali katere koli določbe teh pogojev uporabe. Od časa do časa lahko uporabnikom, ki so se prijavili pri nas, omejimo dostop do nekaterih delov naše strani ali celotnega spletnega mesta.

4. Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice intelektualne lastnine in pravice do baze podatkov, na naši spletni strani in v objavljenem gradivu, vključno z blagovnimi znamkami, oblikami, logotipi, besedilom, slikami, zvočnimi in video materiali, videzom in programom (vključno s kodo, vmesnikom in strukturo spletnega mesta) ("Materiali") so v naši lasti, v lasti naših odvisnih družb, podružnic in / ali katerega koli od naših partnerjev ("lastniki"). Materiali so zaščiteni z zakoni in sporazumi o intelektualni lastnini po vsem svetu. Vse take pravice so pridržane. Ne smete odstraniti nobenih obvestil o avtorskih ali drugih pravicah iz katerega koli gradiva na naši strani.

Pridržujemo si pravico do kopiranja in zaščite katerega koli gradiva na naši strani. Razen v skladu s temi pogoji in pogoji, uporaba te strani ne daje nobenih pravic, naslovov, obresti ali licence za materiale, do katerih lahko dostopate na tej strani. Če vam drugače ni posebej dovoljeno (samo za primer, izrecna navodila, kot je »Kliknite tukaj za povečanje te slike«), ne smete spreminjati papirja ali digitalnih kopij katerega koli materiala, ki ste ga natisnili ali prenesli na kakršenkoli način, in ne smete uporabljati nobenih ilustracij, fotografij, video posnetkov ali zvočnih zaporedij ali grafike ločeno od spremnega besedila ali zaščitenega obvestila. Vsakršno kopiranje (v elektronski, tiskani ali drugi obliki) reprodukcija, prenos, javna izvedba, distribucija, komercialno izkoriščanje, prilagajanje, prevajanje, spreminjanje, združevanje, združevanje, delitev ali dajanje na voljo katerikoli osebi ali ustvarjanje kakršnih koli izvedenih del naše spletne strani ali gradiva na naši spletni strani je prepovedano in lahko krši zakone o intelektualni lastnini in druge zakone po vsem svetu.

Nobenega gradiva na naši spletni strani ne smete uporabljati v komercialne namene, ne da bi pri tem pridobili licenco od nas in / ali, če je to ustrezno, od ustreznega lastnika.

Če tiskate, kopirate ali prenesete katerikoli del naše strani v nasprotju s temi pogoji uporabe, vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj preneha in morate vrniti ali uničiti kopije materialov, ki ste jih naredili.

5. Sprejemljiva uporaba

Spletno stran lahko uporabljate le za zakonite namene in pridržujemo si pravico, da po lastni presoji prekinemo uporabo vaše strani. Naše spletno mesto ne smete uporabljati:

  • Na kakršen koli način krši veljavne lokalne, nacionalne ali mednarodne zakone ali predpise.
  • Na kakršenkoli način, ki je nezakonit ali goljufiv ali ima kakršen koli nezakonit ali goljufiv namen ali učinek.
  • Za namene škodovanja ali poskusa poškodovanja mladoletnih oseb na kakršenkoli način.
  • Za pošiljanje, zavestno prejemanje, nalaganje, prenos, uporabo ali ponovno uporabo katerega koli materiala, ki ni v skladu z našimi standardi vsebine spodaj.
  • Pošiljanje ali naročanje pošiljanja kakršnega koli nezaželenega ali nepooblaščenega oglaševalskega ali promocijskega gradiva ali kakršne koli druge oblike podobnega zbiranja (neželene pošte).
  • Če želite vedeti, kako prenašati podatke, pošiljate ali nalagate kakršne koli materiale, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, drzne ključe, spyware, adware ali druge škodljive programe ali podobno računalniško kodo, ki škodljivo vpliva na delovanje katere koli računalniške programske opreme ali strojna oprema (»zlonamerna koda«).

6. Interaktivne storitve

Občasno lahko zagotavljamo interaktivne storitve na naši spletni strani, vključno s klepetalnicami in forumi, oglasnimi deskami, prostorom za glasbo, funkcijami za nalaganje slik, interaktivnimi pijačami in interaktivnim klinkerjem. Kadar nudimo kakršnekoli interaktivne storitve, vam bomo dali jasne informacije o vrsti ponujene storitve, ali je moderirana in kakšna oblika moderiranja se uporablja (vključno s tem, ali je človeška ali tehnična).

Prizadevali si bomo, da bomo ocenili vsa možna tveganja za uporabnike tretjih oseb, kadar bodo uporabljali kakršne koli interaktivne storitve na naši spletni strani in v vsakem primeru se bomo odločili, ali je primerno uporabljati moderiranje ustrezne storitve (vključno s kakšno moderacijo za uporabo) glede na ta tveganja. Vendar pa nismo dolžni nadzorovati, spremljati ali moderirati katere koli interaktivne storitve, ki jo zagotavljamo na naši spletni strani, in izrecno izključujemo našo odgovornost za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi uporabe katere koli interaktivne storitve s strani uporabnika v nasprotju s standardi naših vsebin, ali je storitev moderirana ali ne. Kjer bomo moderirali interaktivno storitev, vam bomo običajno posredovali način za vzpostavitev stika z moderatorjem, če bi se pojavila zaskrbljenost ali težava.

7. Nalaganje datotek na našo stran

Kakršnokoli gradivo, ki ga naložite na našo spletno stran, se šteje za nezaupne in nelastniške, in če se z nami drugače ne dogovorite drugače, imamo pravico uporabljati, kopirati, razširjati in razkriti tretjim osebam kakršno koli takšno gradivo v celoti ali delno za vse namene. Imamo tudi pravico, da vašo identiteto razkrijemo kateri koli tretji osebi, ki trdi, da kateri koli gradivo, ki ste ga objavili ali naložili na našo spletno stran, predstavlja kršitev njihovih pravic intelektualne lastnine ali njihove pravice do zasebnosti. Odpovedujete se moralnim pravicam v zvezi s katerim koli gradivom, ki ga naložite na našo spletno stran.
Za vsebino ali točnost katerega koli gradiva, ki ste ga objavili vi ali katerega koli drugega uporabnika na naši spletni strani, ne bomo odgovorni nobeni tretji osebi.
Imamo pravico, da odstranite katerokoli gradivo ali objavite na naši spletni strani, če po našem mnenju tak material ni v skladu s spodaj navedenimi vsebinami.

8. Zanesljivost objavljenih informacij

Komentarji in druga gradiva, objavljeni na naši spletni strani, niso namenjeni temu, da bi bili nasvet, na katerega bi se bilo treba zanašati. Zato se odpovedujemo vsem odgovornostim, ki izhajajo iz kakršnega koli zanašanja na te materiale s strani katerega koli obiskovalca na naši spletni strani ali s strani vsakogar, ki je lahko obveščen o kateri koli njegovi vsebini.

9. Naša stran se redno spreminja

Naš cilj je redno posodabljati našo spletno stran in kadarkoli spremeniti vsebino. Vsebina gradiva na naši strani je lahko zastarela v določenem času, zato nismo dolžni posodabljati takšnega gradiva.

10. Naša odgovornost

Gradivo, ki je prikazano na naši spletni strani, je podano kot "je" brez kakršnih koli jamstev, pogojev ali jamstev glede njegove natančnosti v obsegu, ki ga dovoljuje zakon.
Ker nekatera zakonodaja ne dovoljuje izključitve ali omejitve odgovornosti ali škode, je naša odgovornost v takih primerih omejena na največji možni obseg, ki ga dopušča zakon.
Vsi pogoji, navedbe ali jamstva katerekoli vrste, bodisi izrecne bodisi podane, vključno z jamstvi o tržni sposobnosti ali primernosti za določen namen in drugimi pogoji, ki bi jih drugače lahko pomenilo zakon, običajno pravo ali pravo lastniškega kapitala.
Vsaka odgovornost za kakršno koli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki jo ima kateri koli uporabnik v povezavi z našo spletno stranjo ali v povezavi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali rezultatom uporabe naše spletne strani, vsemi spletnimi stranmi, povezanimi z njim, in vsemi objavljenimi materiali vključno z, brez omejitve, kakršne koli odgovornosti za: izgubo dohodka ali prihodka, izgubo posla, izgubo dobička ali pogodb, izgubo pričakovanih prihrankov, izgubo podatkov, izgubo dobrega imena, izgubo upravljanja ali časom pisanja, in za vse druge izgubo ali kakršno koli škodo, ki pa nastane in ali je posledica kršitve (vključno z malomarnostjo), kršitev pogodbe ali kako drugače, čeprav predvidljiva.

11. Vaše informacije in informacije o vaših obiskih na tej spletni strani

Vaša zasebnost je za nas pomembna. Informacije o vas obdelujemo v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti. Z uporabo naše strani se strinjate s takšno obdelavo in jamčite, da so vsi podatki, ki ste jih navedli, točni.
WoodNectar lahko organizira dogodke v vaši državi. Pridržujemo si pravico do zbiranja mirujočih in gibljivih slik na teh dogodkih in jih objaviti na tej spletni strani in na drugih spletnih straneh, ki jih upravljamo z nami za informiranje o tržnih dejavnostih naših blagovnih znamk. Če ste naš gost na kateremkoli takšnem dogodku, se strinjate tudi s fotografiranjem in snemanjem med vašo udeležbo in nam dajete pravico, da svoje slike na tej spletni strani in na drugih spletnih straneh objavljate uredniške namene po celem svetu v neprekinjenosti brez omejitev in brez kakršnih koli nadomestilo. Če je vaša slika objavljena na tej strani ali na naših spletnih straneh in se ne strinjate z njeno uporabo, prosimo, da nam to sporočite z e-poštnim sporočilom na info@woodnectar.com.

12. Zlonamerna koda, vdori in drugi napadi

Našega spletnega mesta ne smete zlorabljati tako, da namerno uporabljate zlonamerno kodo. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do naše strani, strežnika, na katerem je shranjena naša spletna stran, ali katerega koli strežnika, računalnika ali baze podatkov, povezanih z našo spletno stranjo. Našega spletnega mesta ne smete napadati prek napada zavrnitve storitve ali porazdeljenega napada z zavrnitvijo storitve.
O takšni dejavnosti bomo poročali ustreznim organom pregona in sodelovali bomo s temi organi, tako da jim bomo razkrili svojo identiteto. V primeru takšne kršitve bo vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj prenehala.
Ne bomo odgovorni za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki jo povzroči porazdeljen napad z zavrnitvijo storitve ali zlonamerno kodo, ki bi lahko okužila vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drugo lastniško gradivo zaradi vaše uporabe naše strani ali prenosa katerega koli gradiva, objavljenega na njem, ali na kateri koli spletni strani, ki je z njo povezana.

13. Povezave z naše strani

Kjer naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih ponujajo tretje osebe, so te povezave na voljo samo za vaše podatke. Nimamo nadzora nad vsebino teh spletnih mest ali virov in ne prevzemamo nobene odgovornosti za njih ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi vaše uporabe.

14. Načini plačila

Spletna trgovina omogoča naslednje načine plačila:
Plačilo po predračunu (bančno nakazilo). Po prejemu naročila bomo preverili razpoložljivost izdelka in vaš e-poštni naslov, ter vam poslali račun z vsemi podatki. Po plačilu računa in prejemu nakupne cene za naš račun bomo odpremili naročilo na naslov za dostavo.
Kreditna in debetna kartica. Spletna trgovina woodnectar.com omogoča plačilo s kreditno ali debetno kartico. Vsa plačila se obdelajo prek Paypal (www.paypal.com) ponudnika plačilnih storitev. Blago se odpošlje po potrditvi plačila, na naslov kupca.
PayPal plačilo. Po oddaji naročila se kupec preusmeri na spletno mesto PayPal.com, kjer plačuje storitev PayPal. Blago se odpošlje po potrditvi plačila na naslov kupca.
Do polnega plačila izdelkov posameznih pogodb ostanejo vpisani izdelki v lasti ponudnika, čeprav so že bili dostavljeni stranki.
Ponudnik izda račun, ki ga pošlje elektronsko na e-poštni naslov kupca in se poskuša kot veljaven dokaz o zahtevku.

15. Cene na spletni trgovini

Vse cene so v evrih. Pridržujemo si pravico do spremembe cene, če ni drugače navedeno (npr. Kampanje in posebni popusti). Cene so veljavne ob oddaji naročila in so predmet odpoklica. Cene so veljavne v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila pod zgoraj navedenimi pogoji. Te cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini.
Kljub velikim prizadevanjem za zagotovitev najnovejših in točnih informacij se lahko zgodi, da so informacije o cenah nepravilne. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročil, bo servisna služba omogočila dodelitev nakupa, ponudila pa bo tudi rešitev za storitve za stranke, ki bo vzajemno zadovoljiva.

16. Pravica do odstopa od nakupa in pravica do vračila

Potrošnik ima pravico, da v roku 14 dni dostavi blago ponudniku in odstopi od pogodbe, na kontaktni e-poštni naslov info@woodnectar.com zahteva, vendar lahko od ponudnika dobi tudi obrazec za vračilo. Potrošnik mora blago vrniti podjetju v nadaljnjih 14 dneh po pisnem obvestilu, s katerim nosi neposredne stroške vračila. Izdelki morajo biti neuporabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. To spremlja kopija računa. Stroške vračila blaga krije kupec. Prodajalec se zaveže da bo celotno vračilo nakazal čim prej, vendar najkasneje v 8 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe in vrnitve proizvoda. Kupec mora blago vrniti na naslednji naslov: Woodnectar, 7Sistemov, Alojz Tanko s.p., Nemška vas 11, 1310 Ribnica, Slovenija.
Upoštevajte, da odkupnih pošiljk ne sprejemamo.

17. Garancija

Izdelek ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali računu.
Ta garancija velja po navodilih na garanciji in ob predložitvi računa.
Če garancije ta izdelek ne jamči ali je nejasno označeno kaj garancija zajema se lahko kupec obrne na ponudnika, ki bo zagotovil najnovejše informacije.

18. Dostavni čas

Če je izdelek na zalogi velja dobavni rok do dveh tednov po prejemu kupnine na naš bančni račun. Če izdelek ni na zalogi, bo stranka v enem delovnem dnevu o tem obveščena po elektronski pošti ali pa je to mogoče videti na spletni strani trgovine.
Dostava poteka preko City Express d.o.o. ali DPD d.o.o., med delovnim časom.

19. Celotni dogovor

Ti pogoji uporabe, vključno z našim pravilnikom o zasebnosti in piškotki, predstavljajo celoten sporazum med vami in nami v zvezi z vašo uporabo naše strani. Če je programska oprema ali druga prenosljiva tehnologija izrecno na voljo na spletnem mestu, je takšna programska oprema lahko predmet licenčne pogodbe, ki je distribuirana ali vključena v takšno programsko opremo, in se strinjate, da upoštevate pogoje in pogoje take licence sporazumov. Če pristojno sodišče ugotovi, da katera koli določba teh pogojev uporabe ni izvedljiva ali neveljavna, se stranke vseeno strinjajo, da bi moralo sodišče uresničiti namere strank, kot so navedene v določbi, ostale določbe pa ostanejo v polnem pomenu in učinku.

20. Informacije o Woodnectar-ju

Trgovina: WoodNectar.com
Naziv in lastnik podjetja: 7Sistemov, Alojz Tanko, s.p.
Naslov: Nemška vas 11, 1310 Ribnica, Slovenia
Elektronska pošta: info@woodnectar.com
Telefonska številka: +386 41 761 141 (Alojz)
Davčna številka: SI15550303
Matična številka : 6059953000
Bančni račun: IBAN SI56 0311 4100 0235 866 BIC/SWIFT: SKBASI2X (SKB d.d.)